หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

แห่ส่งกำลังใจให้ นักร้องดัง ป่ วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง นักร้ องและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับอดีตนักร้องหน้าหวาน “เอกพจน์ วงศ์นาค” ที่หลายๆคนคงคุ้นห น้ าคุ้นต ากับบทบาทการเป็นนักร้ องซะมากกว่า “เอกพจน์ วงศ์นาค” โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน และมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายบทเพลงเลยทีเดียวจ้า

อดีตนักร้ องลูกทุ่งเสียงหวาน “เอกพจน์ วงศ์นาค”

เจ้าของผลงานเพลงที่สร้ างชื่ อให้กับเขาก็คือ ทหารเกณฑ์คนจน

ที่ล่าสุดออกมาเล่า พร้อมเ ผ ยถึงม ร สุ ม ชี วิ ต ที่สุดแสนจะท รม าน

ซึ่งเอกพจน์เล่าถึงการเป็น โ ร ค เ ว ร โ ร ค ก ร ร ม

ทำให้ต้องเบ ร กงานเพราะ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง ต่ อ ม น้ำ เ ห ลื อ ง น่าจะร ะย ะ 2-3

ด้วยความที่เริ่ม บ ว ม ขึ้นที่ ค อ จนกร ะดุ มเ สื้ อติ ดไม่ได้ เริ่มแ น่ น ก็ให้คุณ ห ม อ ต ร ว จ ดู

ก็ผ่ า เอา ชิ้ นเ นื้ อมา ต ร ว จ ซึ่งก็พบว่ามี เ ชื้ อ ม ะ เ ร็ ง ก็ รั ก ษ า เลย ให้ เ ค มี บำ บั ด 12 ครั้ง

แล้วต้องร ะวั ง เพราะว่าเวลาเราให้ คี โ ม มันจะมีผลข้างเคียง ทำให้ ภู มิ ต้ านท านต่ำ

โ อ ก า ส ที่จะได้ รั บเ ชื้ อ หรือ โ อ ก า ส ที่จะ ป่ ว ย อย่างอื่นมันค่อนข้างจะร วดเ ร็ ว

ซึ่งคุณ ห ม อ ได้ เ ผ ย ถึงส า เ ห ตุ ของการเ กิ ดม ะ เ ร็ ง ว่า ปกติตนพักผ่อนน้อย

ค่อนข้างเป็นคนเค รี ยด ซึ่งอาจจะเ กิ ดจากความผิดปกติของเ ม็ ดเ ลื อ ดข าว

เ กิ ดขึ้นได้สำหรับผู้ช ายที่ อ า ยุ 35-50 ปี ก็ต้องคอย ต ร ว จ และเมื่อถูกถามว่าก ลั ว ต-า-ย ไหม

ด้านเอกพจน์ได้เ ผ ยว่า ไม่ก ลั ว ต-า-ย

แต่ก ลั วที่จะจากคนที่เรารัก คนที่ผูกพัน เป็นห่วงคนข้างหลังมากกว่า

เอกพจน์ยังได้เล่าอีกว่า ตอนนี้ ห า ย หมดแล้ว

ช่วงแรกๆ มีไปพบคุณ ห ม อ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี

ซึ่งตนเ ค ยคิ ดว่าการเป็น โ ร ค นี้เหมือนเป็นก ร ร ม ช่วงหนึ่ง คนที่เป็น ม ะ เ ร็ ง

เขาบอกว่ามันเป็น โ ร ค เ ว ร โ ร ค ก ร ร ม ก็ต้องยอมรับ ส ภ า พ ไป แต่ที่ทำให้ผ่านมาได้

เพราะคนที่อยู่ข้างตัวเรา จะเป็นคุณแม่

และครอบครัว ภ ร ร ย า และลูกก็ให้กำลังใจ

รวมถึงคนรอบข้างหลายคนก็ให้กำลังใจ ที่สำคัญเวลาอ าร มณ์เราฉุ นเ ฉี ย ว

พอมานั่งนึกถึงก็ส งส ารเขานะ เขาต้องร องรั บอ า ร ม ณ์เรา

เอกพจน์ วงศ์นาค ที่คนรู้จัก

เอกพจน์ วงศ์นาค นักร้ องเสียงหวาน

เอกพจน์ วงศ์นาค นักร้ องเสียงดี ขวัญใจประชาชน

Related Articles

Back to top button