หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ส่งกำลังใจ ครอบครัว ชาลี

ถือเป็น ข่ า วเ ศ ร้ า  ของวงการตลก โดย เอ เชิญยิ้ม โพสต์เฟซบุ๊กสุด อ า ลั ย ชาลี เชิญยิ้ม ว่า “ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกันคณะสีหนุ่มเชิญยิ้ม และหนู คลองเตย พี่ชาลีเป็นตลกรุ่นพี่ที่น่ารักมาก ผมชอบฝีมือการเล่นตลกของพี่ชาลีมากเป็นคนที่เล่นตลกมีคาแรคเตอร์เป็นตัวเซ่อได้น่ารักและมีเสน่ห์เฉพาะตัว

วงการบันเทิงพบเจอ ค  วา  ม สู ญ เ สี  ย อย่างต่อเนื่องอีกครั้งกับการจากไปของตลกชื่อดังอย่าง

“ชาลี เชิญยิ้ม” ทางด้านครอบครัวของ น้าชาลี

ได้แจ้งข่าวการ ป่ ว ย ของน้าชาลี พบ ป่  ว ย ห นั ก รั ก ษ ารั ก  ษ า ตั  วอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลา

มี อ า ก า ร  ถ่ า  ย เ ป็ น เ ลื อ  ด ความ ดั น  ต่ำ ขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ก่อนจะแจ้ง  ข่  า ว ร้ า ย ว่าน้า ช า ลี เ สี ย ชี วิ ต  แ ล้ ว

ทางด้าน “เอ เชิญยิ้ม” ได้โพสต์ข้อความสุด อ า ลั ย ไว้ว่า

“ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกันคณะสีหนุ่มเชิญยิ้ม และหนู คลองเตย

พี่ชาลีเป็นตลกรุ่นพี่ที่น่ารักมาก ผมชอบฝีมือการเล่นตลกของพี่ชาลีมาก

เป็นคนที่เล่นตลกมีคาแรคเตอร์เป็นตัวเซ่อได้น่ารักและมีเสน่ห์เฉพาะตัว

วันนี้พี่ชาลี เชิญยิ้ม เ สี ย  ชี วิ ต แ ล้ว  ขอแสดงความเ สียใ จ ต่อครอบครัวพี่ชาลี เชิญยิ้มด้วยครับ”

ทางเราต้องขอแสดงความ เ สี ย ใ จ ในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ

Related Articles

Back to top button