หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ให้กำลังใจ หนุ่ม กรรชัย

“หนุ่ม กรรชัย” เผยต้นเ ห ตุของอ า การเคื อง และคั น ต าบ่ อย  หมอ ต รวจ เจอตัวไรเกาะที่โคนขนตา

หนุ่ม กรรชัย เผยสาเ ห ตุหลังมีอ า ก าร เ คื อ งแล ะคั น ต า หม อต ร ว จ เจอตั วไ รติ ดข น ตาอยู่

เตือนหากใครคันตาไปพบ แ พ ทย์เลย

ทำเอาหลายคนเห็นแล้วแอ บข นลุกไปเบาๆ เหมือนกันเมื่อพิธีกรคนดัง หนุ่ม กรรชัย

ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวผ่าน ราย การข่าว ใส่ไข่ทา ง ช่องไทยรัฐทีวี

โดยบอกว่าตนเองพบแ พ ทย์หลังมีอา กา รเ คือง และคันตาอยู่บ่อยครั้งเป็นต้นเห  ตุของตาแ ห้ง บ่อยๆ

จากนั้น พี่หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดภาพของตัวไรขนตาที่ถ่ายมาให้ผู้ชมทางบ้านดูหลังจากไปพบแพทย์มา

พร้อมกับบอกว่านี่คือต้นเ ห ตุที่ทำให้เ คือ งตาอยู่ตลอด

และ พี่หนุ่ม ได้อธิบายเพิ่มว่าไ รขนตาจะเกาะติดอยู่ที่โ คน ขนตาและบอกอีกว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีหลายตัวมาก

ที่เจอเพราะคุณหมอได้ดึงขนตาออกมาไปตรวจ เจ้าตั ว ไ ร ขนตาจะเกาะกินไ ข มั นของคน

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าคุณหม อได้ให้ย าล้ างตาและย ารับประทาน

นอกจากนี้ พี่หนุ่ม กรรชัย ยังได้เผยภาพของแก้วตาที่เป็นรอ ย ถลอ กจากการขยี้ดวงตาบ่อยนั่นเอง

เรียกว่าเป็นข้อมูลดีๆ ที่นอกเหนือจากข่าวสารบ้านเมืองที่ พี่หนุ่ม หยิบมาฝากเผื่อใครเป็นอ าก า รเ หมือนกันควรไปพบ แพท ย์เ พื่อ ทำก ารรั ก ษ าอย่างท่วงทันและถูกวิธี

Related Articles

Back to top button