หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ส่งกำลังใจ กระต่าย

เรียกได้ว่าหลายๆคนคุ้นหน้าเป็นอย่างดีสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา เมื่อไม่นานมานี้ “กระต่าย ทรรศิกา ยุติมิตร ” หรือ “กระต่าย แม็กซิม”

ได้ โ พ ส ต์ ข้อความแจ้งว่าตน และลูกอีก 2 คน น้องภูผา และน้องปลาวาฬ

ติ ด โ ค  วิ ด 1 9 หลังจากที่แม่บ้านออกไปจ่ายตลาด และได้ ต ร ว  จ พ บ ว่ า ติ ด โ ค วิ ด 1 9

ในขณะที่สามี คม ณเสฎฐ์ ผล ต ร ว จ โ ค  วิ ด 1 9 เ ป็ น ล บ

ล่าสุด กระต่าย ได้ออกมา อั พ เ  ด ต อ า ก า ร เ ผ ย ว่ า

“ จ บ ติ ด พร้อมหน้า3คนแม่ลูกๆจริงๆไม่ต้อง ติ ด เ ชื้ อ ต า ม แ ม่ ก  ะ เ ฮี  ย มาก็ได้ลูก

ปล.ถ้ารักเขา ห้ า ม ต า ม มาอีกคนน่ะ อยู่บ้านช่วยคิดเมนูอาหารที่ภูผา ปลาวาฬจะกินส่งมาหน่อยน้า

เ บื่ อ ลู ก จะกินข้าวง่ายขึ้น @nasade_a” ,”เฮียยังไม่ตื่นน้องหม่ำ ๆแม่เลย อั พ เ ด ต ไ ด้

หน่อย  อ า ก า ร คื อ ไ อ  คั ด จ มู ก ไ ข้ ขึ้ น ๆ ล ง ๆ บางครั้งมี ร้ อ น ๆ ห น า ว ๆ แ ต่ ท น ไ ด้ ค่ ะ   # โ ค วิ ด  1 9″

ต่อจากนั้น กระต่าย ก็ได้ โ พ ส ต์ รู ป ภ า พ ย า ที่ใช้ รั ก ษ า โ ค วิ ด 1 9 ก่อนที่จะกล่าวว่าขอให้ตัวเองและลูกๆ ห า ย ไ ว ไ ว

เผยว่า “กำลังใจของแม่ ขอให้พวกหนูเป็นเด็ก เ ข้ ม แ ข็ ง อ ด ท น แ ข็ ง แ ร ง ”

“ ย า ฟ า วิ พิ ร า เ วี  ย ร์  ยินดีที่ได้รู้จักกัน

ขอบคุณ ที่มาช่วย ขั บ ไ ล่  โ ค วิ ด ไปจากฉันและลูกๆ ขอให้เธอทำ สำ เ จ็ จ ด้ ว ย  เ ถิ ด ”

Related Articles

Back to top button