หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ชื่นชม เอิร์ธ สดชื่น

ยูทูปเบอร์ห นุ่ มใ จบุญ ‘เอิร์ธ สดชื่น’ เหมาข้าวสารแ จ กชาวบ้านทุกวัน

ถือเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลที่ทำเพื่อสังคมมาตลอดสำหรับ หนุ่มอ าร มณ์ดี เอิร์ธ สดชื่น เจ้าของ ช่องยูทูปชื่อดังอย่ างช่อง Tagple ขวัญใจใครหลายๆคน

เพราะด้วยเอกลักษณ์ สำ เนียงราชบุรี แบบจริงใจบวกด้วยคอน เท นต์

ที่ดูแล้วยิ้มตามกับความตลกของเขา โดยคอนเทนต์เริ่มแรกของทางช่องนี้จะเป็นแ จ กสู ตรอาห ารให้คนดูได้นำไปใช้ทำมาหากินและมีการรี วิ ว ร้า นอาห ารทั่วไป แต่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์การ แ จ กสิ่งของ

ช่วยคนที่เ ดื อ ดร้ อ นในสังคมหรือช่วยคนจน ซึ่งมีหลายคลิปที่หนุ่มเอิร์ธ ทำความดีโดยการ แ จ กสิ่งของหรือทุนการศึกษาให้กับหลายๆคน อย่ างคลิปล่ าสุด เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมที่หลายๆคน

กำลังเ ดื อ นร้ อ นอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากเศรฐกิจไม่ดี หลายๆคน หลายๆครอบครัว รายได้ไม่พอกินพอใช้ ซึ่งหนุ่มเอิร์ธ สดชื่นก็ได้ทำความดีโดยการ ไปแจกข้าวส าร ไ ข่ไ ก่ ของใช้จำเป็นให้คนที่ประส บปั ญห าในปัจจุบัน ซึ่งหนุ่มเอิร์ธ ได้ทำการ

แ จ กแบ บนี้ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มมีโ ร คร ะบ าด โ ค วิ ด ตั้งแต่ครั้งแรก ถือว่าหนุ่มเอิร์ธเป็นยูทูปเบอร์ท่านหนึ่งที่มีน้ำใจต่อเพื่อนม นุ ษย์ด้วยกันเป้นอย่ างมาก เพราะหนุ่มเอิร์ธ ไม่เพียงแค่ทำลงค ลิ ปหรือคอนเทนต์เท่านั้น

เพราะเบื้องห ลั งหนุ่มเอิร์ธที่แຈกของชาวบ้านทุกวัน บางครั้งก็ไม่เคยลงค ลิ ป ให้เห็น และที่มากไปกว่านั้นคือหนุ่มเอิร์ธไม่เพียงแต่แ จ กครั้งเดียว

ถ้าบ้านไหนเ ดื อ ด ร้ อ นมาก หนุ่มเอิร์ธจะส่งข้าวส า ร และของใช้จำเป็นมาให้อีกหลายรอบ ทั้งนี้ หนุ่มเอิร์ธสดชื่น ไม่เพียงแต่จะมีค ลิ ปแจ กของหรือรีวิวอาหารเท่านั้น

แต่หนุ่มเอิร์ธยังมีค ลิ ปที่แจ กสู ตรอาชี หลากหลายให้ผู้คนได้นำไปใช้ได้จริง

และหนุ่มเอิร์ธยังช่วย ลง ทุ น และสร้างอาชี พให้กับหลายๆคนอีกด้วยและทุกคนสามารถส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากหนุ่มเอิร์ธได้ทุกเมื่อขอบคุณที่มา : ช่อง Tagple

Related Articles

Back to top button