หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ส่งกำลังใจ ชูษี ชูษี เชิญยิ้ม ประกาศชัดเจน ขอเลิกดีกว่า ผันตัวไปเป็นพ่อค้า

เรียกได้ว่าวงการตลกนั้นมีตลกอยู่มากมายหลายคน แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องชีวิตของ ตลกท่านนี้กัน นั่นก็คือ คุณชูษี เชิญยิ้ม นั่นเองค่า  ที่ช่วงหลังไม่ค่อยได้เห็นกันในจอเท่าไหร่ ว่าแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่า

หายหน้าจากหน้าจอทีวีไปนานเลยทีเดียว สำหรับตลกชื่อดัง ชูษี เชิญยิ้ม หรือ ชิติสรรค์ ไชยเสนา ที่ตอนนี้ได้ผันตัวเองไปจำหน่ายแหนม ที่ร้านบะหมี่โหน่ง ชะชะช่า ทุกวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ ซึ่ง ชูษี ได้เล่าให้ฟังว่า ตอนนี้อาชีพจำหน่ายแหนม ได้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว ส่วนเรื่องการเล่นตลก หรือรับงานจ้างนั้น จะรับเป็นงานๆ ไป เนื่องจากตนเองเริ่ม

เบื่องานตลกแล้ว เพราะเล่นมาเกือบ 40 ปี ก็เริ่มหมดมุกไปบ้าง โดย พี่ชูษี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “งานตลกก็จะรับบ้าง แต่จะไม่รับเสาร์-อาทิตย์ เพราะจะไปจำหน่ายแหนม

รับเหมือนกันแต่ต้องค่าตัวเยอะๆ ยอดจำหน่ายแหนมก็ไปได้เรื่อยๆ จำหน่ายได้วันละ 300 ลุก ลุกละ 60 บ. แต่งาน อี เ ว น  ต์ ก็ดีกว่าอยู่แล้ว บางทีคนเค้ามาไม่เจอเรา มันก็จำหน่าย

ออกยากใช่มั้ย ถ้าเกิดเราอยู่ร้านก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ ได้จำหน่ายบ้าง แหนมของเราสะอาด ไม่ใส่ ดิ น ป ร ะ สิ ว ทำสดวันต่อวัน อยาก ข ย า ย ฐ า น การ จำ ห น่ า ย นะ แต่กำลังการผลิตเราไม่เยอะ

เพราะเราทำกันในครัวเรือน งานในวงการบันเทิง มีแต่งานละคร งานตลกพี่ไม่ค่อยรับ เพราะพี่ เ บื่ อ มีคนโทรมาเยอะมาก ก็จะ ป ฏิ เ ส ธ เค้าแบบเบาๆ ไป บอกว่า เล่นไม่ไหว ไม่ทัน

คนรุ่นใหม่แล้ว เลิกรับงานตลกมานานมากแล้วนะ แล้วก็ไม่ได้ รู้ สึ ก คิ ด ถึ ง อ ะ ไ ร เพราะ เ ร า เ บื่ อ การเป็น ต ล ก ที่ทำให้คนขำ มัน ย า ก ม า กนะ แล้วตลกสมัยนี้ มี โ ซ เ ชี ย ล มี ยู ทู บ เราจะไป

เล่น ซ้ำ ซ า ก มั น  ไ ม่ ได้ จะกลายเป็นความ จำ เ จ สมัยนี้โลก โ ซ เ ชี ย ล มันแรงมาก เราไปเล่นตามก็ไม่ได้ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ขึ้นไปแทน ถามว่าเราเล่นได้มั้ย เล่นได้นะ แต่เร า เ บื่ อ

มัน ใ ช้ ส ม อ ง  เรา เ ห นื่ อ ย  เล่นเป็นครั้งคราวบ้าง ไม่ได้ เ ล่ น ประจำเหมือนเมื่อก่อน สมัยตอนที่เล่นประจำรายการต้อง ถ่ า ย กัน ห ล า ย เ ดื อ น เทปนึงก็ใช้เวลา อั ด ทั้ ง วั น มัน เ ห นื่ อ ย นะ

แล้วเราทำแบบนี้มา 20 ปีบางรายการเราก็ไม่ได้ว่านะ อย่างเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คุณก็ให้ผม 7 , 0 0 0 – 1 0 ,0 0 0 ปัจจุบันก็ยังให้ผมเท่าเดิม บาง ร า ย ก า ร ก็ 3, 0 0 0 พี่ นั่ ง จำหน่ายแหนมดีกว่า

เหมือนไม่เห็นคุณค่าของพวกเรากันเลย อย่าง นุ้ย เชิญยิ้ม ก็เคยเจอ ถึง ไ ม่ อ ย า ก มา ร า ย ก า ร นั้ น ไง เพราะถูก ก ด ค่ า ตั ว  แต่จ้างคนอื่นเทปนึง 3 0 , 0 0 0 -4 0 , 0 0 0  บ . ได้ น้อยใจนะ

เค้าอาจจะเพิ่มให้แหละ แต่พี่ไม่ไป เพราะพี่ เ สี ย ค ว า ม รู้ สึ ก แ ล้ ว งานก็ยังมีทำ มีละครเล่นตลอดปี พี่ยังดีหน่อยมีละครมาให้เล่นทุกปี ไ ม่ มี ห า ย อาจจะ ด ร อ ป บ้ า ง เพราะแต่ก่อน มี ปี ล ะ

3-4 เรื่อง เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตาม ร า ย ก า ร เท่านั้นเอง พี่เข้าวงการตั้งแต่อายุ 13-14 ตอนนี้อยู่มา 40 กว่าปีแล้วเลย เ ริ่ ม รู้ สึ ก เ บื่ อ  กับตลกรุ่นใหม่ที่เข้ามาทุกวันนี้บางคนก็มีงาน บางคน

ก็ไม่มีงาน พี่ว่าน่าเห็นใจนะ ตลกสมัย นี้ มั น เ ย อ ะ ม า ก อย่างสมัยเราก็มีทีวี มี ค า เ ฟ่ ด้ ว ย เลยโชคดีหน่อย จะไปว่า ด ว ง ว่า ว า ส น า ก็ไม่ได้ อยู่ที่ความสามารถเราด้วย ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้ว

เราก็กะว่าจะทำไปเรื่อยๆ มีงานรับ ไม่มีเราก็มา จำ ห น่ า ย ของ แต่ทุกวันนี้เราก็ยังมีงานละคร ถ่ายละครช่วง จันทร์-พุธ ส่วนพฤหัส-ศุกร์ ก็จ ะ ห ยุ ด แล้วเสาร์-อาทิตย์ไป จำ ห น่ า ย แ หนม”

Related Articles

Back to top button