หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

น้องเบส เลี้ยงตายาย

หนุ่มวัย 18 อดทนรับจ้าง เลี้ยงดูตายาย ไร้เงินเรียนต่อ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิ ตของหนุ่มคนหนึ่ง ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการทำงานหาเงินเลี้ยงดู

จนถึงหาเงินส่งตัวเองเรียนเพื่อทำตามความฝั นที่จะมีอาชี พที่มั่นคงซึ่งเรื่องชีวิ ตของหนุ่มน้อยคนนี้ ได้ทราบถึงจังหวัด

จนนายชัยสิ ทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูรย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวของ “น้องเบส” หรือนายชูเ กี ย รติ เนียมเ ก ตุ อายุ 18 ปี นักเรียนแผนกช่างยนต์

ของวิทย าลัยเทคนิคยะลา หลังทราบว่าน้องเบส ได้อาศัยอยู่กับต าย ายอีกทั้งมีฐานะค่อนข้างลำบ าก

ต้องเป็นเ ส าหลักในการประกอบอาชี พรับจ้างทุกอย่ างเพื่อหาเงิuเลี้ยงดูต าย าย ขณะที่ตนเองก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วย

โดยเมื่อเดินทางมาถึงบ้านเลขที่ 13/2 หมู่ 1 ต.ต าชี อ.ยะหา จ.ยะลา ก็พบกับ นายบุญมี แม้นรัตน์ อายุ 71 ปี

นางประไพ แม้นรัตน์ อายุ 67 ปี ผู้เป็นต าและย าย ที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวสภาพกลางเก่า และมีนายทรงวุฒิ ดำรงกุล

ประธานชุมช น พร้อมด้วย นางสาวประไพ จันทรังษี นางภิรมย์ กูลสุวรรณ์ อาสาสมัครบริบ ารท้องถิ่น

ซึ่งเข้ามาดูแลผู้สูงอายุในชุมช น โดยนายธีรุ ตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เข้าเยี่ยมดูความเป็นอยู่

ของครอบครัว พร้อมทั้งได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ และปั ญหาอุปส ร ร คในการดำเนินชีวิ ต รวมถึงการศึกษา

ของนายชูเ กี ย รติ เนียมเ ก ตุซึ่ง “น้องเบส” หรือนายชูเ กี ยร ติ เนียมเ ก ตุ ได้เล่าให้ฟังว่า ได้อาศัยอยู่กับ ต าและย าย

ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองคน ตั้งแต่ตัวเองจำความได้ เมื่อโตขึ้นก็เรียนหนังสือ และบางวันก็ต้องออกรับจ้ๅงในหมู่บ้าน

ไม่ว่าใครจะว่าจ้างทำอะไร ก็รับจ้ๅงทำงานไปทั่วเพื่อหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะดูแลต าและย าย

ขณะเดียวกัน ตนเองก็ไม่เคยพบเจอแม่ผู้ให้กำเนิดมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้วจนจำหน้าแม่ไม่ได้ จำได้เพียงแต่ชื่อว่า

ชื่อนางขวัญ แม้นรัตน์ ส่วนผู้เป็นบิด า ก็ไม่เคยรู้จักเลย ตอนนี้ตนเองเรียนหนังสืออยู่ในแผนกช่ างยนต์ของวิทย าลัยเทคนิคยะลา

ต้องอาศัยรถรับส่งจากบ้านไปเรียนทุกวันและยังคงติดค้างค่ารถรับส่งเดือนละ 1200 บ.เป็นเวลา 2 เดือนแล้ว

บางวันก็ไม่มีเงินไปเรียน เวลาพักเที่ยงก็ต้องแอบไปนั่งคนเดียวเพราะไม่มีเงินทานข้าว บางครั้งหยิบยืมจากเพื่อน

รึลุงที่ขับรถรับส่งบ้างโดยตนเองมีความตั้งใจที่อย ากจะศึกษาต่อให้จบในระดั บ ปวส.แต่เนื่องจากไม่มีเงินค่าเทอม

จึงไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือไม่ นอกจากนี้ “น้องเบส” ยังบอกอีกว่า หากเป็นไปได้ตนเองอย ากพบหน้าแม่สักครั้ง

Related Articles

Back to top button